Batılılaşma Süreci Osmanlı Mimarisi

Osmanlıda 17.Yüzyılın sonlarında başlayan batılılaşma hareketi, siyasi ve kültürel olmakla beraber, sanatta ve mimaride de etkisini göstermiştir. Bu dönemde özellikle batılı mimarlar ve sanatçılar Osmanlı üslup-özelliklerine etkide bulunmuştur. Semavi Eyice yaptığı